2020-03-12

Så hanterar Lantmännen Maskin situationen med Coronaviruset

Oron för Coronaviruset har vänt vardagen upp och ner för väldigt många av oss. Spridningen av covid-19 påverkar oss alla på ett sätt som vi, för bara några veckor sedan, inte trodde var möjligt.

Vår högsta prioritet är säkerhet och trygghet och att  finnas där för dig som kund på bästa möjliga sätt. Vi bevakar löpande de riktlinjer och råd som ges från Världshälsoorganisationen (WHO) och följer riktlinjer från nationella myndigheter.

Vår e-handel har öppet 24h om dygnet. Där finns ett stort sortiment av delar och tillbehör till din verksamhet. Du kan välja leverans till ett utlämningsställe nära dig om du inte kan eller vill besöka butikerna. 

Vi eftersträvar samma höga tillgänglighet på våra produkter och erbjudanden som vanligt gällande leveranser och varuförsörjning. Lantmännen Maskin har även i dagsläget god tillgång till och en effektiv leveransapparat för tillbehör, slit- och reservdelar samt maskiner och redskap. Vår lagerverksamhet för delar fungerar idag nära nog som vanligt och tillgången är god då vi har laddat för vårbruk och den kommande säsongen. Vi på Lantmännen Maskin har dessutom en extremt effektiv planering när det gäller att förbereda med viktiga komponenter ute på våra anläggningar.

I tider som dessa kan dock våra kunders behov av vissa typer av varor öka men vi ser just nu, med tillförsikt, att vi kan tillgodose dessa behov i samma omfattning som normalt.

Situationen förändras ständigt, vi följer utvecklingen och fortsätter hålla er informerade om vad vi gör och vilka beslut vi fattar som påverkar er kunder. Oavsett vad som händer, vill vi finnas där för er för att underlätta livet för dig som kund.

Ta hand om dig, varandra och alla andra!

 

Inställda Maskinvisningar pga Corona-viruset

På grund av rekommendationer gällande Corona-viruset, tvingas vi tyvärr ställa in vissa av våra maskinvisningar och andra evenemang. För närmare information, kontakta din lokala anläggning.

För närmare info, vänligen kontakta din lokala anläggning.

Håll koll på vår evenemangslista.

 

Spridningen av det nya coronaviruset

Lantmännen följer löpande utvecklingen och anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer. Information och råd för att begränsa smittspridningen finns här.

Världen befinner sig nu i en extraordinär situation. Världshälsoorganisationen (WHO) klassar det nya coronaviruset (som leder till sjukdomen covid-19) som en pandemi. Flera länders regeringar har satt in åtgärder för att kontrollera och bromsa spridningen av viruset – till exempel stänga skolor och arbetsplatser, begränsa sammankomster och stänga landsgränser. Åtgärderna varierar mellan länderna där vi har verksamhet och kan ändras snabbt i takt med att vi lär oss mer om viruset.

Lantmännens restriktioner

Med anledning av den ökade spridningen av det nya coronaviruset har Lantmännen tagit fram omfattande restriktioner för hela koncernen för att hindra smittspridning. Inställda evenemang som samlar en större mängd människor på ett och samma ställe är därför ett nödvändigt beslut.

Vi vill poängtera att våra anläggningar. butiker och verkstäder har öppet som vanligt.  

Alla medarbetare på Lantmännen uppmanas att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att bli smittade eller oavsiktligt sprida viruset och vi vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för våra produktionsanläggningar och personalen som arbetar där. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och uppdaterar löpande instruktionerna till våra medarbetare.

Kommentarer från Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef:

-På Lantmännen har vi ansvarstagande, engagerade och kompetenta medarbetare och jag är övertygad om att vi kommer att hantera detta på bästa möjliga sätt. Det är viktigt att vi alla stöttar och hjälper varandra och försöker hitta lösningar för att få våra vardags- och arbetsliv att flyta på trots den här utmanande situationen. 

Lantmännens distriktsstämmor

På grund av risken för smittspridning och mot bakgrund av myndigheternas skärpta rekommendationer har Lantmännen beslutat att årets distriktsstämmor ersätts med telefonmöten från vecka 12 (16 mars) och framåt. Mer information och inloggningsuppgifter finns här.

Ingenting tyder på att smitta sprids via livsmedel

Livsmedel identifieras inte som en sannolik källa för smittspridning, utan coronavirus sprids genom kontakt mellan människor och via hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Enligt Livsmedelsverket finns det ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom det man äter eller dricker. Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom livsmedel eller livsmedelsförpackningar. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.

Efterfrågan på livsmedel

Vi har under de senaste veckorna sett en kraftigt ökad efterfrågan på vissa av våra livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. Utvecklingen följs noga, och vi har en tät dialog med våra kunder. I nuläget råder det ingen brist på råvaror eller produkter till följd av virusspridningen, och vi kan under rådande förhållanden leverera varor till våra kunder.

Vi vidtar åtgärder i förebyggande syfte för att i möjligaste mån minska risken för driftsstörningar. Vi arbetar löpande enligt etablerade rutiner och processer för att säkra fortsatt produktion och leverans och jobbar kontinuerligt med uppföljning av läget och planering av varuförsörjningen.

-Förutom vår topprioritet – att skydda våra medarbetare – är det också mycket viktigt att vi skyddar våra affärer och produktionsprocesser. Som en global och ansvarstagande livsmedelsproducent har vi ett samhällsansvar, och vi håller nära kontakt med myndigheter och livsmedelsföreningar i många länder. Säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Planerings- och krishanteringsgrupper är etablerade på alla nivåer i företaget. Vi bevakar konstant situationen i alla våra geografiska områden, och kommer att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder om och när behovet uppstår.

 

Dela:  
 
Tipsa en vän
Din kommentar har skickats. Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng
Kontakta oss
Ditt meddelande har skickats Ett fel inträffade. Försök igen senare Stäng